Home | Historia | Galeria | Media | Aktualności | Kontakt

Topografia:


1.1.1 Topografia Wałbrzyskiego Zagłębia Węglowego:

Miasto Wałbrzych, liczące ponad 140 tyś. mieszkańców, było od XIX wieku znaczącym ośrodkiem miejsko-przemysłowym. Wałbrzych leży w makroregionie południowo-zachodniej Polski, nazywanym Dolnym Śląskiem. "Miasto wśród gór" zajmuje centralną część Sudetów Środkowych na wysokości 450-500 m.n.p.m., a jego obszar wynosi 8,5 tyś. h.

Wałbrzyskie Zagłębie Węglowe jest częścią Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego utworzonego na obszarze depresji śródsudeckiej, której granice wyznaczają od zachodu Karkonosze i Góry Izerskie, od północy Góry Kaczawskie, a od północnego wschodu depresja Świebodzic i Góry Sowie. Od południowego wschodu otacza ją struktura bardzka i metamorfik kłodzki. Na południu, poza granicami Polski, depresja śródsudecka graniczy z utworami płyty podkarkonoskiej i osadami górnej kredy rowu Hronowa.

Wałbrzyskie Zagłębie Węglowe stanowi obszar górniczy Białego Kamienia, Gaju, Podgórza oraz Kuźnic. Obszar i teren górniczy Biały Kamień o powierzchni 27,16 km2 położony jest w północnej części wałbrzyskiej niecki węglowej. Teren ten rozciąga się na gruntach miast: Wałbrzycha, Szczawna Zdroju, Boguszowa-Gore, Jedliny Zdrój oraz gmin Stare Bogaczowice, Szczawno Zdrój i Jedlina Zdrój. Rozprzestrzenia się od zachodu od dzielnicy Gorce miasta Boguszów-Gorce (+ 555 m n.p.m.) poprzez stoki Góry Chełmiec (+ 700 m n.p.m.), przechodząc następnie w dolinę Białego Kamienia (+ 450 m n.p.m.) i Nowego Miasta (+ 470 m n.p.m.), ku południowemu wschodowi do Rusinowej przez wzgórza w większości porfirowe (+ 770 m n.p.m.) na terenie miasta Wałbrzych.

W obrębie granic obszaru i terenu górniczego Podgórze i Gaj, o powierzchni 27,72 km2, znajdują się tereny zabudowane, rolne, leśne oraz nieużytki. Obszar górniczy i teren górniczy Podgórze i Gaj usytuowane są w kierunku na południe od obszaru górniczego i terenu górniczego Biały Kamień oraz, w kierunku na wschód od obszaru górniczego i terenu górniczego Kuźnice. Tereny obejmują następujące dzielnice miasta Wałbrzych: Śródmieście, Podgórze, Gaj.

Obszar górniczy Kuźnice uznany jest za część Wałbrzyskiego Zagłębia Węglowego tylko ze względu eksploatacji pokładów w tym rejonie przez kopalnię Victoria. W obrębie granic obszaru i terenu górniczego Kuźnice o powierzchni 38,80 km2 znajdują się tereny zabudowane, rolne, leśne i nieużytki. Tereny zabudowane obejmują cztery dzielnice miejskie, a mianowicie: dzielnicę Sobięcin miasta Wałbrzych oraz dzielnice: Kuźnice Świdnickie, Gorce i Stary Lesieniec należące do miasta Boguszów-Gorce.
przycisk1 Biedaszyby przycisk2 biedaszyby przycisk3 biedaszyby przycisk4 biedaszyby przycisk5 biedaszyby przycisk6 biedaszyby

Created by: DragonArt