Home | Historia | Galeria | Media | Aktualności | Kontakt

Piotr Staniewski:


1. Piotr Staniewski - funkcjonariusz IV Komisariatu Policji w Wałbrzychu.

  • dopuścił się naruszenia art. 231 §1 kk (nadużycie uprawnień funkcjonariusza);
  • dopuścił się naruszenia art. 212 §1 kk (pomówienie).

W dniu 10 maja 2004roku złożyłem wniosek do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu o wszczęcie śledztwa w stosunku do Pana Piotra Staniewskiego, który w sposób rażący dopuścił się naruszenia art. 231 §1 i art. 212 §1 kk.

Uzasadnienie:

Po sporządzeniu "Spisu i opisu rzeczy" na podstawie art. 228 kpk przez sierżanta Piotra Staniewskiego w dniu 5 maja 2004 roku - towar, czyli miał, na który mam rachunek, został spisany w następujący sposób, cyt. "miał węglowy pochodzący z nielegalnego wydobycia (.)".

Następnie w dniu 14 czerwca 2004 roku zostało sporządzone "Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa" w niniejszej sprawie przez Prokurator Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu - Panią Małgorzatę Iwaszkiewicz.

Uzasadnienie:

Cyt. "W działaniu funkcjonariusza policji brak jest też znamion czynu z art.231 §3 kk przewidującego nieumyślne popełnienie czynu podlegającego na przekroczeniu uprawnień bowiem warunkiem sine quo non wyczerpania znamion nieumyślnej formy tegoż przestępstwa jest wyrządzenie istotnej szkody. Grzegorz Wałowski nie poniósł żadnej szkody przez zapis protokołu zatrzymania rzeczy."

W dniu 28 czerwca 2004 roku złożyłem zażalenie na powyższe postanowienie do Prokuratora Nadrzędnego za pośrednictwem Prokurator Małgorzaty Iwaszkiewicz w Prokuraturze Rejonowej.

Uzasadnienie:

Cyt. "Uważam, iż sprawca (funkcjonariusz) miał świadomość tego, że działa na szkodę interesu prywatnego, poprzez co, nadużył swoich uprawnień (.). Natomiast w kwestii poniesienia szkody, co do mojej osoby poprzez zapis protokołu zatrzymania rzeczy, niestety została wyrządzona mi w sposób istotny krzywda moralna."

W dniu 6 lipca 2004 roku złożyłem do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, w którym wnoszę o wszczęcie śledztwa w stosunku do Pana Piotra Staniewskiego - funkcjonariusza Komisariatu IV Policji w Wałbrzychu, który dopuścił się naruszenia art. 212 §1 i §2 kk.

Uzasadnienie:

Cyt. "Ponieważ, w dniu 5 maja 2004 roku w trakcie dokonywania oględzin, zatrzymanego pojazdu (.), w którym to znajdował się legalnie nabyty miał węglowy, dokonujący oceny, w protokole zatrzymania rzeczy (.) sporządził zapis: miał węglowy pochodzący z nielegalnego wydobycia (.)"

W dniu 5 stycznia 2005 roku złożyłem do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy zażalenie na wykonywanie czynności procesowych, w niniejszej sprawie, przez Prokuraturę Rejonową w Wałbrzychu, która nie określiła się w związku ze złożonym zażaleniem w dniu 28 czerwca 2004 roku przez moją osobę.

Również składam zażalenie na wykonywanie czynności procesowych, przez Prokuraturę Rejonową w Wałbrzychu, w sprawie: "Zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa", która nie określiła się w związku ze złożonym zawiadomieniem z dnia 6 lipca 2004 roku.

W obydwu zażaleniach, jako zaskarżony postępowania zarzucam:

- opieszałość przez Prokuraturę Rejonową, prawa procesowego mającego wpływ na śledztwo w stosunku do funkcjonariusza Komisariatu IV Policji w Wałbrzychu - Pana Piotra Staniewskiego.

W dniu 21 stycznia 2005 roku złożyłem do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu "Wnioseko otrzymanie orzeczenia".

Cyt. "W związku z zakończonym prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, które miało miejsce w dniu 19 października 2004roku, w sprawie przekroczenia uprawnień i działania na szkodę interesu prywatnego przez funkcjonariusza IV Komisariatu Policji, wnioskuję o otrzymanie na piśmie orzeczenia Sądu Rejonowego w niniejszej sprawie.

Uzasadnienie:

W dniu 13 lipca 2004 roku Władysław Wałowski złożył z Prokuraturze Rejonowej w Wałbrzychu pismo informujące niniejszą Prokuraturę, iż Grzegorz Wałowski będzie przebywał poza miejscem zamieszkania (tzn. na wakacjach) od początku lipca, aż do 30 września 2004 roku.

Natomiast jak wynika z pisma z dnia 12 stycznia 2005 roku, pod którym podpisuje się Prokurator Rejonowy - Pan Marek Bzunek, to Prokurator Okręgowy rzekomo poinformował minie pismem z dnia 14 sierpnia 2004 roku, że skierował zażalenia moje wraz z aktami sprawy do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, a Sąd Rejonowy przysłał do mnie zawiadomienie o terminie posiedzenia.

Pragnę oświadczyć, iż nie otrzymałem żadnego pisma z dnia 14 sierpnia 2004 roku od Prokuratora Okręgowego, a tym bardziej zawiadomienia o terminie posiedzenia z Sądu Rejonowego w Wałbrzychu.

Grzegorz Piotr Wałowski

przycisk1 Biedaszyby przycisk2 biedaszyby przycisk3 biedaszyby przycisk4 biedaszyby przycisk5 biedaszyby przycisk6 biedaszyby

Created by: DragonArt