Home | Historia | Galeria | Media | Aktualności | Kontakt

Piotr Kruczkowski:

2. Piotr Kruczkowski - Prezydenta Miasta Wałbrzych

  • dopuścił się naruszenia art. 181 §1 kk ( zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym);
  • dopuścił się naruszenia art. 187 §1 kk (uszkodzenie wartości przyrodniczej).

W dniu 17 kwietnia 2004 roku złożyłem (Grzegorz Piotr Wałowski) wniosek do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu o wszczęcie śledztwa w stosunku do Pan Piotra Kruczkowskiego, który w sposób rażący naruszył art. 181 §1 i art. 187 §1 kk.

Uzasadnienie:

W trakcie przeprowadzania procesu rekultywacji na terenie Wałbrzycha nastąpiło zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym oraz poważnie uszkodzona wartość przyrodnicza.

Następnie w dniu 14 maja 2004 roku zostałem przesłuchany w Komisariacie IV Policji w Wałbrzychu, celem wykonania czynności procesowych przez podkom. Leszka Lernacińskiego, któremu w dniu 17 maja 2004 roku dostarczyłem materiały dowodowe, tj. 24 zdjęcia oraz kasetę VHS.

Do dnia 5 stycznia 2005 roku sprawa została "urwana" - nastąpił brak jakiejkolwiek informacji na temat postępowania śledztwa w stosunku do Prezydenta Wałbrzycha. Właśnie w tym dniu, złożyłem w Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy zażaleniena wykonywanie czynności procesowych, w sprawie degradacji terenu w stosunku do Prezydenta Miasta Wałbrzycha - Pana Piotra Kruczkowskiego, prowadzonych przez Komisariat IV w Wałbrzychu, a jednocześnie zleconych przez Prokuraturę Rejonową w Wałbrzychu, która do dnia dzisiejszego nie określiła się, w związku z tokiem śledztwa. 

Grzegorz Piotr Wałowski

 

 


przycisk1 Biedaszyby przycisk2 biedaszyby przycisk3 biedaszyby przycisk4 biedaszyby przycisk5 biedaszyby przycisk6 biedaszyby

Created by: DragonArt